Баянтүмэнгийн гүүр Bayantumen Bridge, Kherlen

Баянтүмэнгийн гүүр Bayantumen Bridge, Kherlen

Straßentyp
Zubringerstraße
Länge
210 m