Өүлэн эхийн гудамж Mother Oulen St, Kherlen

Өүлэн эхийн гудамж Mother Oulen St, Kherlen

Straßentyp
Bundesstraße
Länge
5250 m