Зөгийн үүр барилгын материалын их дэлгүүр, Улаанбаатар