‏ایران‎, شهرستان رشت

‏ایران‎, شهرستان رشت

Straßentyp
Landes- oder Staatsstraße
alt_name
بلوار بوسار
Länge
630 m