powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, Polska