Autumn Gate Apartments, Oklahoma City

Autumn Gate Apartments, Oklahoma City

landuse
Secondary road