Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam