Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς 722
Δήμος Νεστορίου 43
Δήμος Ορεστίδος 277