Περιφερεική Ενότητα Φλώρινας

Περιφερεική Ενότητα Φλώρινας
Δήμος Αμυνταίου 104
Δήμος Πρεσπών 20
Δήμος Φλώρινας 454