Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 55
Δήμος Δωδώνης 98
Δήμος Ζίτσας 111
Δήμος Ζαγορίου 233
Δήμος Ιωαννιτών
Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων 0
Δήμος Κόνιτσας
Μόλιστα 0
Δήμος Μετσόβου 65
Δήμος Πωγωνίου 86