Αιγαίο

Αιγαίο
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
Δήμος Λέσβου 1183
Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Μήλου
Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου
Περιφερειακή Ενότητα Μήλου
Περιφερειακή Ενότητα Θήρας
Περιφερειακή Ενότητα Νάξου
Περιφερειακή Ενότητα Πάρου
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου
Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου
Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου
Περιφερειακή Ενότητα Τήνου
Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
Περιφερειακή Ενότητα Κω
Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου