Αιγαίο

Αιγαίο
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου
Περιφερειακή Ενότητα Μήλου 327
Περιφερειακή Ενότητα Θήρας
Περιφερειακή Ενότητα Νάξου
Περιφερειακή Ενότητα Πάρου
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου
Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου
Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου
Περιφερειακή Ενότητα Τήνου
Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
Περιφερειακή Ενότητα Κω
Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου