Δήμος Φυλής

Δήμος Φυλής
Δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων 1220
Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου 117
Δημοτική ενότητα Φυλής 79