Καρνεάδου

Καρνεάδου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Καρνεάδου

type of road
Secondary road