Κριεζώτου

Κριεζώτου is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Κριεζώτου

type of road
Secondary road