Μήλου

Μήλου is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Μήλου

type of road
Secondary road