Ιπποδάμου

Ιπποδάμου is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ιπποδάμου

type of road
Secondary road