Πολεμοκράτους

Πολεμοκράτους is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. In the area there are two restaurants.

Πολεμοκράτους

type of road
Secondary road
Restaurant
Μαύρο Πρόβατο, Mavro provato