Μαλάξου

Μαλάξου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Μαλάξου

type of road
Secondary road