Παρίδη Μ.

Παρίδη Μ. is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Παρίδη Μ.

type of road
Secondary road