Δήμος Αίγινας

Δήμος Αίγινας
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας 24
Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης 23