Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 512
Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννου Ρέντη 202