Θερμοκήπιο

Θερμοκήπιο in Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους.

Θερμοκήπιο

Object
greenhouse
landuse
farmland