30 Νεομαρτύρων Θράκης

30 Νεομαρτύρων Θράκης is a street in Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.