Μάνδρα - Μικρό Δέρειο

Μάνδρα - Μικρό Δέρειο is an asphalted street with a maximum speed of 80 with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. In the area there are, inter alia, a restaurant, a fuel station, a cafe and a bakery.

Μάνδρα - Μικρό Δέρειο

Lanes
2
type of road
Country or state road
Maximum speed
80
Village
Αγριάνη, Μικρό Δέρειο, Μάνδρα, Κυριακή
Restaurant
Βασιλική
Gas station
BP
Cafe
Η Ήπειρος
Bakery
Μαρνέτα