Καραμανλή Κωνσταντίνου

Καραμανλή Κωνσταντίνου is a street with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.