Καστανοδάσος Μικρόπολης

Καστανοδάσος Μικρόπολης in Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Καστανοδάσος Μικρόπολης

landuse
forest