Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος

Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος is a church in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Αϊ-Γιάννης Πρόδρομος

Object
Religion
building
church