Αϊ-Γιώργης

Αϊ-Γιώργης is a place of worship in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Αϊ-Γιώργης

Object
Religion
building
chapel