Γαβριλής Λάκκος

Γαβριλής Λάκκος in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Γαβριλής Λάκκος

waterway
stream