Γυμνάσιο - Λύκειο Λιμεναρίων

Γυμνάσιο - Λύκειο Λιμεναρίων in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Γυμνάσιο - Λύκειο Λιμεναρίων

Object
School
building
No