Κέντρο Υγείας Πρίνου

Κέντρο Υγείας Πρίνου is a hospital in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Κέντρο Υγείας Πρίνου

Object
Hospital
building
Yes