Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μεγάλου Αλεξάνδρου is a traffic calmed area in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. In the area there are, inter alia, a supermarket, a pharmacy, a hotel and a bank.

Μεγάλου Αλεξάνδρου

type of road
Verkehrsberuhigter Area
Electronics
Welcome Stores
Supermarket
Arsenis
Pharmacy
Λαβτζή Ελένη
town
Θάσος
Hotel
Angelica
Bank
Eurobank