Μεγάλου Πρίνου - Μικρού Πρίνου

Μεγάλου Πρίνου - Μικρού Πρίνου is an asphalted street with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.