Μεταλλεία Σιδήρου

Μεταλλεία Σιδήρου is a building in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Μεταλλεία Σιδήρου

building
industrial