Μηλιάς ο Λάκκος

Μηλιάς ο Λάκκος in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. In the area there is a restaurant.

Μηλιάς ο Λάκκος

waterway
stream
Restaurant
Γιώργος