Μονοπάτι Αλυκή

Μονοπάτι Αλυκή is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Μονοπάτι Αλυκή

type of road
Path