Μονοπάτι περιπάτου

Μονοπάτι περιπάτου is a footway in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. In the area there are, inter alia, two restaurants, a school and a cafe.