Νίκη

Νίκη is a supermarket in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.