Παναγούδα

Παναγούδα is a wheelchair accessible church in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.