Παράκαμψη Θάσου

Παράκαμψη Θάσου is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θάσου.

Παράκαμψη Θάσου

type of road
Country or state road
chalet
Maryan