Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Δήμος Καβάλας 761
Δήμος Νέστου 234
Δήμος Παγγαίου 246