Μακεδονίας

Μακεδονίας is an asphalted street with a maximum speed of 50 with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. In the area there are, inter alia, two hotels and a fuel station.