Σήμαντρα - Κουτσό

Σήμαντρα - Κουτσό is a street with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.