Γέφυρα Κοσύνθου Ο.Σ.Ε.

Γέφυρα Κοσύνθου Ο.Σ.Ε. in Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.