Καβάλας - Αλεξανδρούπολης

Καβάλας - Αλεξανδρούπολης is a street with one lane in Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.