Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Δήμος Αρριανών 29
Δήμος Ιάσμου 62
Δήμος Κομοτηνής 678
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 186