Νέα Σάντα - Κέχρος

Νέα Σάντα - Κέχρος is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Νέα Σάντα - Κέχρος

type of road
Country or state road
Locality
Μικρός Κέχρος