Αντωνίου Παπαδήμα

Αντωνίου Παπαδήμα is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. In the area there is a bank.

Αντωνίου Παπαδήμα

type of road
District road
Bank
Εθνική Τράπεζα