ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής in Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

landuse
industrial