Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Δήμος Αλεξάνδρειας 167
Δήμος Βέροιας 520
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 218